Jaarplanning

O.J.S. De Zevensprong - Jaarplanning -
November
Maandag 12 November 2018

Inof-avond groep 8

Tijd: 19:30 - 00:00

Koffie staat klaar vanaf 19.15 uur

Dinsdag 13 November 2018

Nieuw kunstwerk

Tijd: 13:00 - 00:00

Er komt een nieuw kunstwerk in de centrale hal te hangen. Dit kunstwerk is gemaakt door oudleerling Paul Slot. Dit kunstwerk is gebaseerd op een werkje dat hij bij de kleuters op 31 maart 1999 heeft gemaakt. Paul zal op 13 november aan alle groepen een toelichting geven over het kunstwerk.

Maandag 19 November 2018

Jaarvergadering AV

Tijd: 20:00 - 00:00

Maandagavond 19 november 2018 houdt de Activiteitenvereniging haar algemene ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn! De avond begint met het vaststellen van het financieel jaarverslag en zoals benoemd in de Zevenklapper van 12 oktober zal een voorstel betreffende de (algemene) vrijwillige ouderbijdrage (ingang schooljaar 2019/2020) in stemming gebracht worden. U krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. Uw vragen/opmerkingen kunt u ook schriftelijk stellen via: secretariaat.av.7sprong@gmail.com. Aansluitend zal de reguliere vergadering van de Activiteitenvereniging plaatsvinden. U kunt deze bijwonen, maar u bent ook vrij om naar huis te gaan. Als u blijft, krijgt u een indruk van de activiteiten waar de ouderbijdrage aan besteed wordt en de voortgang van de vereniging. De agenda treft u aan op de volgende pagina. De vergadering begint om 20.00 uur en u bent welkom vanaf 19.45 uur. Uiteraard staat de koffie en thee klaar! Indien u aanwezig bent, vernemen wij dit graag. Wilt u in dat geval onderstaand antwoordstrookje invullen en uiterlijk 12 november 2018 in de blauwe brievenbus in de centrale hal deponeren? U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.av.7sprong@gmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Activiteitenvereniging

Vrijdag 23 November 2018

Grote weeksluiting Hazenleger

Tijd: 11:30 - 00:00

Onze Facebookpagina