De stamgroep

Kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren en dan niet alleen bij lezen, rekenen of schrijven, maar ook op andere gebieden: samen werken, een ander helpen, iets moois maken, iets organiseren, goed naar anderen luisteren en zelf je zegje kunnen en durven doen.

Het werken, spreken, spelen en vieren vindt plaats in een groep: een samenleving in het klein. Hier leer je ook vreugde en verdriet te delen, anderen te troosten en voor anderen en je omgeving te zorgen. Kinderen leren elkaar te helpen (of worden geholpen) daar waar dat zinvol is Dit gaat gemakkelijker in groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten. Daarom kent een Jenaplanschool stamgroepen in plaats van jaarklassen. In een stamgroep zitten kinderen van drie verschillende leeftijden. Binnen de stamgroep zijn er tafelgroepen waarin kinderen samenwerken en elkaar helpen. Elk stamgroepslokaal is een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en wordt beheerd. Zo leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de ruimte: hun ruimte.

 

Een aantal voordelen van de stamgroep op een rij:

  • In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, dat is overeenkomstig met de wereld buiten de schoolmuren en vergelijkbaar met een gezin.
  • Een kind doorloopt drie keer de rol van jongste, middelste en oudste. Aanvankelijk zal de houding wat afwachtend zijn om tot slot als oudste een voortrekker van de groep te zijn.
  • Kenmerkend voor leren is dat kinderen juist veel van elkaar kunnen leren. Kinderen leren samen te werken, verantwoordelijkheid op zich te nemen en elkaar dingen uit te leggen.
  • Heeft een kind meer tijd nodig om te ontwikkelen, dan is dat goed mogelijk zonder onnodige herhaling.
  • De continuïteit in een groep blijft bewaard: telkens gaan de oudsten naar de volgende bouw en komen er jongere kinderen bij: 2/3 blijft.
  • Kind, leerkracht en ouder leren elkaar erg goed kennen. Dat is een groot voordeel om een kind optimaal te begeleiden.

De jongste kinderen (de kinderen van de groepen 1 en 2) zitten in een stamgroep in de onderbouw, in de stamgroepen van de middenbouw zitten de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en in de stamgroepen van de bovenbouw zitten de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.

We werken in parallelgroepen. Elke bouw bestaat uit drie tot vijf groepen. Iedere bouw werkt onderling nauw samen. Per bouw zijn er “aanspreekpunten”, waar ouders en leerkrachten met hun vragen betreffende die bouw terecht kunnen.

Er zijn ook andere groeperingsvormen mogelijk: één vorm hoort bij de stamgroep en is de tafelgroep. In een tafelgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Het is de kleinste ‘vaste' groep waarin overlegd en gewerkt wordt. Andere vormen zijn: interessegroep (bijv. rondom een thema), niveaugroep. De groepen kunnen ook dwars door de stamgroepen lopen.

Onze Facebookpagina