Missie

Op OJS de Zevensprong werken we vanuit het Jenaplanconcept. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daarom creëren we optimale omstandigheden waarbinnen alle kinderen hun sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen en ontplooien.

De Zevensprong is een gemeenschap van kinderen, ouders en teamleden, ieder met hun eigen waardevolle inbreng.

De actualiteit van de samenleving, de politiek en de omgeving bieden nieuwe inzichten en uitgangspunten waar ook in het onderwijs op kan worden ingespeeld.

Onze Facebookpagina