Vakgebieden

Rekenen, lezen, taal en schrijven.

De instructie op taal/lees- en rekengebied wordt voornamelijk aan het begin van de ochtend gegeven. Taal wordt helemaal in de stamgroepen verzorgd, rekenen deels: in de middenbouw wordt de rekeninstructie en verwerking in jaargroepen gegeven, in de bovenbouw wordt 2 keer rekeninstructie in de jaargroepen gegeven. De kinderen doen het rekenwerk de andere dagen in de stamgroep.

In de onderbouw wordt veel in hoeken gewerkt, doorgaans vanuit thema's en met een ontdekkend karakter.

In het blokuur werken de kinderen aan verschillende opdrachten, vaak met behulp van een dag- of weektaak.

Tijdens het zelfstandig werken in het blokuur kan de leerkracht zorg besteden aan de individuele leerling. De vorderingen van de leerlingen op de diverse gebieden, worden in de klassenmap bijgehouden.


Wereldoriëntatie

In de jenaplanschool is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs.

Wij willen en moeten daar nog verder mee aan het werk: we weten en doen veel, maar we moeten zelf nog leren dat zó vorm te geven dat we dit belangrijke onderdeel beter kunnen verzorgen, zodat kinderen zich optimaler kunnen ontwikkelen met kennis en vaardigheden voor de maatschappij van morgen. Dit staat voor de komende tijd op de rol.


Projecten

We werken op onze school vanuit projecten. Soms zijn er projecten die alleen binnen de stamgroep aan bod komen. Ook zijn er projecten die door de gehele bouw gedaan worden. Een aantal keren per jaar komen er projecten voor door de gehele school. Deze projecten duren gewoonlijk twee tot drie weken. Vaak staan de expressieactiviteiten ook in het teken van het actuele thema en proberen we met al het werk in te spelen op het thema. Vanuit de projecten wordt er rekening gehouden met de vragen van kinderen en zo kan het zijn dat elke groep toch min of meer een andere invulling geeft aan het thema. Het samenwerken en het zelfstandig werken speelt een belangrijke rol. Daarnaast zal de groepsleider zelf zijn inbreng hebben d.m.v. het aanbieden van lesmateriaal, organiseren van excursies, uitnodigen van deskundigen (hierbij kunnen we dankbaar gebruik maken van de aanwezige kennis en vaardigheden van ouders), vertellen van verhalen etc. Door het werken met projecten proberen we ervoor te zorgen dat er een begrijpelijke samenhang ontstaat. Bij schoolprojecten vindt er een gezamenlijke opening plaats en aan het einde van het project hebben we een afsluitende viering/ tentoonstelling.

Wat wordt er geleerd tijdens deze projecten?

Niet alleen maar feitjes, hoewel een kind dat geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp daar vaak ‘alles' over wil weten en (daardoor) de feitjes nog goed kan onthouden ook! Toch concentreren we ook zeker op het aanleren van ‘vaardigheden' en een juiste ‘leerhouding'. We willen het kind leren vissen, in plaats van steeds de vis te geven. Naast deze projecten wordt er ook ten aanzien van bepaalde deelvaardigheden een kortlopende cursus aangeboden.

Met welk doel willen we de kinderen de wereld laten ontdekken?

Naarmate de betrokkenheid van het kind groter wordt bij een onderwerp, gaat respect ook een steeds grotere rol spelen. Respect voor de natuur, voor de medemens. Kinderen komen binnen met allerlei vragen over de wereld om hen heen. Wij hopen deze “verwondering” niet af te breken.

Onze Facebookpagina