Visie

Visie

Onze visie is dat we een levende en lerende school willen zijn, waar het leven geleerd en geleefd wordt, waar het goed toeven is voor kinderen, stamgroepleiders en ouders.

1. De Zevensprong werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.

 • We werken vanuit de 4 basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren.
 • We vergroten de betrokkenheid door kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.
 • We werken in stamgroepen. (groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8)
 • We willen dat de kinderen een zelfstandige houding ontwikkelen om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven.
 • We vinden het belangrijk dat op de Zevensprong kinderen, teamleden en ouders samen leven en samenwerken.

2. De Zevensprong is een school van ‘hoofd, hart en handen’.

 • We begeleiden de kinderen in hun intellectuele, sociale, emotionele en expressieve ontwikkeling.
 • We houden rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.
 • We vinden het belangrijk een kwalitatief goede school te zijn, waar kinderen zich optimaal ontwikkelen.

3. De Zevensprong is een openbare school.

 • Er is veel aandacht voor samen zijn en verbondenheid.
 • Er is respect voor elkaars levensovertuigingen/culturele achtergronden.

4. De Zevensprong komt tegemoet aan individuele capaciteiten en beperkingen van kinderen.

 • Stamgroepleiders, ouders en kinderen geven samen richting aan de groei en ontwikkeling van het kind.
 • We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind.

5. Op De Zevensprong is de betrokkenheid groot.

 • We voelen ons samen verantwoordelijk voor de kinderen en elkaar.
 • We vinden het belangrijk dat de leefomgeving van de kinderen betrokken wordt bij het onderwijs.
 • We zorgen voor een doorgaande lijn door afstemming tussen de stamgroepen en de bouwen.
 • We vinden open communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid belangrijk.

 

Onze Facebookpagina