Activiteitenvereniging

Belangrijke nieuwe info AV

Klik op onderstaande links voor nieuwe informatie van de AV omtrent het innen van de ouderbijdrage en de privacyverklaring van de ActiviteitenVereniging.

Innen ouderbijdrage 

Privacyverklaring van de AV

Voor het doorlopende machtigingsformulier klik hier

De Activiteitenvereniging (AV)

De AV bestaat uit 13 leden, van wie 3 ouders het dagelijks bestuur vormen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden, of worden door de AV gevraagd. De taken zijn onder andere het ondersteunen van activiteiten voor de school en interesse van de ouders voor de school bevorderen.

Binnen de AV bestaan werkgroepen die bepaalde activiteiten organiseren.

De commissies bestaan meestal uit ouders en teamleden. Zo zijn er commissies voor het winterfeest, Sinterklaas, het plein en de tuin, schoolfeest bij de kleuters, schoolreis bij de middenbouw en schoolkamp bij de bovenbouw.

Maar er is meer: buitenschoolse activiteiten worden vaak begeleid door ouders. Hierbij kun je denken aan sporttoer­nooien en de avondvierdaagse etc.

Met de inzet van ouders wordt het gevoel gecreëerd samen sterker te zijn,  is er meer en meer sprake van een gemeenschap en wordt de verantwoordelijkheid gedeeld.

Hoe kom ik meer te weten over de Activiteiten Vereniging?

U kunt met vragen altijd bij een van de leden terecht, zowel persoonlijk als via de mail, secretariaat.av.7sprong@gmail.com

Via de zevenklapper wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten.

Wie hebben er zitting in de Activiteitenvereniging ( AV)?

  • Voorzitter: Kiona Brusse
  • Secretaris: Carmen de Haan
  • Penningmeester: Anton Mulder
  • Leden: Carolien Boer, Ilse van Beek, Sidney van der Wal, Gabe de Jong, Kyra Gorter, Deborah Boomsma, Linda Heupink, Tjarco Elgersma, Carla Jonkman en Lisette van Eijk.

Ouderbijdrage

Het team organiseert jaarlijks samen met de activiteiten commissie (AV) diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, winterfeest, schoolfeest en school­kamp. Deze en andere activiteiten worden bekostigd vanuit het ouderfonds, dat door de AV wordt beheerd. Ouders betalen hiervoor eenmalig een vrijwillige bijdrage per kind per schooljaar. Het bedrag wordt ieder jaar vastgesteld op de Ledenvergadering. Voor schooljaar 2018-2019 is het bedrag € 58,00.

Wanneer uw kind tijdens een schooljaar nieuw op school komt (of is gekomen), dan is het bedrag berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het schooljaar. U ontvangt hierover meer informatie in loop van het schooljaar.

 De ouderbijdrage kan op 2 manieren worden voldaan:

  • U machtigt de penningmeester tot het innen van de ouderbijdrage door middel van een automatische incasso. De machtiging geeft u per kind en blijft van kracht gedurende alle schooljaren dat uw kind nog op de Zevensprong verblijft.  U kunt kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen. Machtingsformulier is te downloaden vanaf de website van school (onder 'ouder' > 'activiteitenvereniging). Ook aan te vragen bij de penningmeester (penningmeester.av.7sprong@gmail.com) of via de schoolleiding.
  • U maakt gebruik van een bank-overschrijving, informatie krijgt u via email, of kunt u opvragen bij de penningmeester: penningmeester.av.7sprong@gmail.com (rekeningnummer is: NL52RABO0114210896 ,t.n.v. de Zevensprong Emmeloord)
 Onze Facebookpagina