Overblijven


Tussenschoolse opvang  SKN’s Eetclub

Gezamenlijk een boterham eten, in een rustige en ontspannen en ongedwongen sfeer waar kinderen enerzijds hun energie kwijt kunnen en anderzijds zich kunnen opladen voor de middag. Bij tussenschoolse opvang gaat het om het invullen van vrije tijd en is gericht op ontspanning onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers die begeleid worden door de coördinator.

Wanneer?

Tussenschoolse opvang vindt plaats tijdens schoolweken in de middagpauze. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden in groepsverband op een professionele manier begeleid.

Onderwijswetgeving

Tussenschoolse opvang lijkt qua vorm en inhoud op kinderopvang, maar valt onder de onderwijswetgeving. Ouders komen niet in aanmerking voor (kinderopvang) vergoeding.

Veilige basis

De tussenschoolse opvang biedt kinderen een veilige plek waar ruimte is om zichzelf te ontplooien, maar waar ook regels gelden. Deze regels zijn in samenwerking met de school opgesteld.

De taak van de overblijfkracht is in eerste instantie het scheppen van een prettige sfeer, waarin kinderen hun boterham kunnen eten en waar aandacht voor elkaar is.

Er is een duidelijke groepssamenstelling en groepsindeling per ruimte. De kinderen hebben na het eten de vrije keus in  binnen- of buitenspelen.

Aanmelden

Aanmeldingsformulieren en machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de SKN en op school en zijn te downloaden via deze site.

Meer informatie ?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Busscher (TSO coördinator) tsozevensprong@sknop.nl of kunt u bellen met Stichting Kinderopvang Noordoostpolder 0527-620613 (ma t/m vr tussen 9.00-11.00 uur)

Voor algemene informatie zie onze website: http://www.sknop.nl/

Formulieren om te downloaden:

algemene informatie overblijven 2019-2020

aanmeldingsformulier tussenschoolse opvang

doorlopende machtiging

-pedagogisch beleid

-pedagogisch Werkplan

algemene voorwaarden TSO

 

 

Onze Facebookpagina