De schooltijden en vakanties

De schooltijden voor 2020-2021

Gedurende de dag eten de kinderen met de stamgroepleider in de eigen stamgroep en spelen daarna buiten.

Dit betreft een pilot van 1 jaar en geldt voor schooljaar 2020-2021. In maart 2021 maken we de keuze voor doorgang of stoppen van deze pilot.

 

 

 

 

 

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 zijn als volgt:

 

Groep 1/2       ochtend middag
maandag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur   
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur  

 

Groep 3 t/m 8      ochtend middag
maandag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur   
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

De kinderen mogen 's morgens een kwartier voor schooltijd al binnen komen. Ze mogen dan in de groep bijvoorbeeld een boek gaan lezen, iets afmaken of  even gezellig kletsen.

Voor en na schooltijd is er vanzelfsprekend gelegenheid om even in de groep te komen kijken.

In de middagpauze worden de kinderen, die niet overblijven, pas vanaf 12.45uur op het plein verwacht. Om 12.55uur gaat de deur open.

Verzuim door ziekte of later op school komen:

Graag vóór schooltijd via Parro bericht geven. U kunt evt. tussen 8.00 en 8.30 uur bellen. Mocht er geen berichtgeving van de kant van de ouder(s) plaatsvinden, dan zoekt de school contact met het gezin of het waarschuwingsadres. Laat geen kinderen (bijvoorbeeld broertjes of zusjes) een mondelinge afmelding doen! Bent u zelf 1 of meerdere dagen niet thuis en logeert uw kind ergens anders, zorg er dan voor dat de groepsleerkracht van uw kind het opvangadres met telefoonnummer heeft.

Vakanties en vrije dagen

2019-2020

 Herfstvakantie

21-10 -2019 t/m 25-10-2019

 Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
 Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020
 Paasweekend 10-04-2020 t/m 13-04-2020
 Meivakantie  27-04 -2020 t/m 08-05-2020
 Hemelvaart 21-05-2020
 Pinkstermaandag 01-06-2020
 Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020
 Vrije dagen (studiedag)
  • ma 28-10-2019
  • vr 14-02-2020
  • di 14-04-2020
  • 20-05-2020
  • di 02-06-2020

 Schoolkamp bovenbouw:  16-09-2019 t/m 18-09-2019

Schoolreis middenbouw: 19-05-2020

Schoolfeest onderbouw: 03-06-2020


Musical-avond groep 8: 18-06-2020

Koningsspelen: 24-04-2020 (anders dan officiële datum)


Vrij vragen voor uitzonderlijke zaken (de wet zegt 'gewichtige omstandigheden'):

Een begrafenis of trouwerij van familie: u geeft het door aan de leerkracht van uw kind.

In alle andere gevallen vraagt u dit aan bij de directie: zie verder de schoolgids.

 

Onze Facebookpagina