De schooltijden en vakanties

O.J.S. De Zevensprong - De schooltijden en vakanties -

De kinderen mogen 's morgens een kwartier voor schooltijd al binnen komen. Ze mogen dan in de groep bijvoorbeeld een boek gaan lezen, iets afmaken of  even gezellig kletsen.

Voor en na schooltijd is er vanzelfsprekend gelegenheid om even in de groep te komen kijken.

In de middagpauze worden de kinderen, die niet overblijven, pas vanaf 12.45uur op het plein verwacht. Om 12.55uur gaat de deur open.

Verzuim door ziekte of later op school komen:

Graag vóór schooltijd telefonisch of schriftelijk bericht geven. U kunt tussen 8.00 en 8.30 uur bellen. Mocht er geen berichtgeving van de kant van de ouder(s) plaatsvinden, dan zoekt de school contact met het gezin of het waarschuwingsadres. Laat geen kinderen (bijvoorbeeld broertjes of zusjes) een mondelinge afmelding doen! Bent u zelf 1 of meerdere dagen niet thuis en logeert uw kind ergens anders, zorg er dan voor dat de groepsleerkracht van uw kind het opvangadres met telefoonnummer heeft.

Vakanties en vrije dagen

2017-2018

 Herfstvakantie

23-10 t/m 27-10

 Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01
 Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03
 Paasweekend 30-03 t/m 02-04
 Meivakantie (incl Hemelvaart) 27-04 t/m 11-05
 Hemelvaart 10-05
 Pinkstermaandag 21-05
 Zomervakantie 20-07 t/m 02-09
 Vrije dagen (studiedag)  16-05

 Schoolkamp bovenbouw:  25-09 t/m 27-09

Schoolreis middenbouw: 28-05-2018

Schoolfeest onderbouw: 20-06-2018


Musical-avond groep 8: 05-07-2018

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs: nog niet bekend

Sportdag gr 3 t/m 8: 20-04-218


Vrij vragen voor uitzonderlijke zaken (de wet zegt 'gewichtige omstandigheden'):

Een begrafenis of trouwerij van familie: u geeft het door aan de leerkracht van uw kind.

In alle andere gevallen vraagt u dit aan bij de directie: zie verder de schoolgids.

 

Onze Facebookpagina