De schooltijden en vakanties

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 zijn als volgt:

 

Groep 1/2       ochtend middag
maandag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur   
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur  

 

Groep 3 t/m 8      ochtend middag
maandag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur   
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur  
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

De kinderen mogen 's morgens een kwartier voor schooltijd al binnen komen. Ze mogen dan in de groep bijvoorbeeld een boek gaan lezen, iets afmaken of  even gezellig kletsen.

Voor en na schooltijd is er vanzelfsprekend gelegenheid om even in de groep te komen kijken.

In de middagpauze worden de kinderen, die niet overblijven, pas vanaf 12.45uur op het plein verwacht. Om 12.55uur gaat de deur open.

Verzuim door ziekte of later op school komen:

Graag vóór schooltijd via Parro bericht geven. U kunt evt. tussen 8.00 en 8.30 uur bellen. Mocht er geen berichtgeving van de kant van de ouder(s) plaatsvinden, dan zoekt de school contact met het gezin of het waarschuwingsadres. Laat geen kinderen (bijvoorbeeld broertjes of zusjes) een mondelinge afmelding doen! Bent u zelf 1 of meerdere dagen niet thuis en logeert uw kind ergens anders, zorg er dan voor dat de groepsleerkracht van uw kind het opvangadres met telefoonnummer heeft.

Vakanties en vrije dagen

2018-2019

 Herfstvakantie

22-10 t/m 26-10

 Kerstvakantie 24-12 t/m 04-01
 Voorjaarsvakantie 18-02 t/m 22-02
 Paasweekend 19-04 t/m 22-04
 Meivakantie  23-04 t/m 03-05
 Hemelvaart 30-05 t/m 31-05
 Pinkstermaandag 10-06
 Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019
 Vrije dagen (studiedag)  

 Schoolkamp bovenbouw:  17-09 t/m 19-09

Schoolreis middenbouw: 28-05-2019

Schoolfeest onderbouw: 05-06-2019


Musical-avond groep 8: 27-06-2019

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs: nog niet bekend

Sportdag gr 3 t/m 8: nog niet bekend


Vrij vragen voor uitzonderlijke zaken (de wet zegt 'gewichtige omstandigheden'):

Een begrafenis of trouwerij van familie: u geeft het door aan de leerkracht van uw kind.

In alle andere gevallen vraagt u dit aan bij de directie: zie verder de schoolgids.

 

Onze Facebookpagina