Jenaplan onderwijs

Op een Jenaplanschool leren de kinderen vanuit de 7 Jenaplan-essenties: kinderen leren ondernemen, plannen en samenwerken. Ze leren hoe iets te creëren en te presenteren. Ze leren nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en leren verantwoordelijkheid te dragen.

 Er wordt gewerkt vanuit stamgroepen waarin meerdere leerjaren bij elkaar in de groep zitten.

Jenaplan onderwijs kenmerkt zich door 4 basisactiviteiten:

  • ·       samen praten
  • ·       samen spelen
  • ·       samen werken
  • ·       samen vieren

Door een afwisseling aan te brengen in het dag- en weekprogramma wordt een beroep gedaan op de totale persoonlijkheid van een kind: niet alleen leren door met pen en papier bezig te zijn, maar ook met hoofd, hart en handen! We hanteren daarbij een ritmisch weekplan, daarin wisselen de basisactiviteiten elkaar gedurende de dag en de week af.

 Net als op een reguliere basisschool zijn er methodes voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit projecten en thema’s tijdens Wereld Oriëntatie, vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs en de creatieve vakken worden hierin geïntegreerd.

Onze Facebookpagina